Garanti

​Københavns Fugeteknik yder 5 års garanti på alle typer elastiske fuger, udført under optimale omstændigheder og forhold. Det forudsætter samtidig at KF selv leverer materialer, idet vi sikrer alle produkter bliver opbevaret korrekt.

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at afvise at udføre arbejdet, såfremt vi skønner at forholdene ikke er optimale.

I visse tilfælde kan man få arbejdet udført uden garanti. Dette kan udelukkende ske ved skriftlig accept fra slutkunden inden arbejdets udførelse og vil fremgå af fakturaen.

​Og kun idet omfang det skønnes nødvendigt for det videre arbejde eller andre omstændigheder.

Andre produkter, leveret af Københavns Fugeteknik, herunder glasplader og beslag er omfattet af almindelige betingelser jvf. købeloven.0

5 års garanti!